Strona główna Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Niniejszym zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Spółka Asbud Management Sp. z o.o. w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje o zasadach przetwarzania w Spółce Państwa danych osobowych:

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Asbud Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowa 30, tel.: 22/622 18 63.
 2. Jakie są cele przetwarzania przez Spółkę moich danych osobowych?
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej działalności – wyłącznie po to, aby:

  • móc się z Panią / Panem kontaktować, w tym w ramach podejmowanych dozwolonych działań marketingowych, w szczególności i za Pani / Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon oraz za pomocą innych narzędzi służących do komunikacji umieszczonych bezpośrednio na stronie internetowej np. Live Chat oraz CallPage;
  • obsługiwać Pani / Pana prośby, wystąpienia, zapytania, etc. przekazywane w szczególności Działowi Sprzedaży oraz przez formularz kontaktowy oraz narzędzia służące do komunikacji umieszczonych bezpośrednio na stronie internetowej np. Live Chat, czy CallPage, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem jakiejkolwiek umowy zawartej ze Spółką;
  • móc organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których Pani / Pan może wziąć udział;
  • móc prowadzić windykację należności; postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne;
  • móc prowadzić analizy statystyczne;
  • przechowywać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnić rozliczalność (tj. wykazać, że Spółka spełnia obowiązki wynikające z przepisów prawa);
  • dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Pani / Pana danych dla celów podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych.
 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez Spółkę moich danych osobowych?
  Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Komu zgodnie z prawem Spółka może udostępnić moje dane osobowe?
  Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane: (1) doradcom marketingowym, prawnym i księgowym Spółki, spółkom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie ze Spółką – na cele związane z przygotowaniem warunków oferty nabycia produktu lub produktów Spółki oraz dla ich oceny prawno-formalnej; (2) firmom audytorskim – na cele związane z badaniem sprawozdań rocznych z działalności Spółki; (3) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Spółki; (4) operatorowi systemu CRM, z którego korzysta Dział Sprzedaży Spółki; (5) wybranym instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem; (6) podmiotom obsługującym narzędzia służące do komunikacji ze Spółką, umieszczone bezpośrednio na stronie internetowej Spółki, takie jak np. Live Chat oraz CallPage – na cele związane z prawidłowym wykonanie usługi.
 5. Czy Spółka będzie przekazywać moje dane osobowe do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej?
  Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych osób korzystających z opcji LiveChat nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach ze Spółką, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.
  Dane osobowe osób korzystających z opcji Live Chat będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony wg Komisji Europejskiej), z uwagi na lokalizację podmiotu przetwarzającego, z którym Administrator ma zawartą umowę, tj. Live Chat Inc. Dane te są przekazywane jedynie w celu realizacji usługi Live Chat.
 6. Przez jaki okres będą przechowywane w Spółce moje dane osobowe?
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym cofnie Pani / Pan zgodę na ich dalsze przetwarzanie, a w przypadku, gdyby powyższa zgoda nie została cofnięta – także do dnia, w którym ich dalsze przetwarzanie okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć.
 7. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę?
  W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,
  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
  • w przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Czy muszę podać Spółce swoje dane osobowe?
  Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółkę celu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Spółkę czynności, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 9. Czy Spółka będzie w sposób zautomatyzowany podejmowała wobec mnie decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem algorytmów)?
  Spółka nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani / Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
 10. Czy w Spółce obowiązują szczególne procedury ochrony moich danych osobowych?
  W Spółce przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami RODO, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką Ochrony Danych Osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

Zapytaj o ofertę

Jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w naszych inwestycjach? Wypełnij formularz kontaktowy. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą i przedstawią ofertę dopasowaną do Ciebie.

  Ile to jest 9 + 4 ?